Hotel Stallbacken
Grännäs var ett Rusthåll från slutet av 1700-talet och livnärde sig på seglation på 1800-talet. Grännäs Varf grundades för byggandet av Grännäs segelfartyg.

Annars har gården livnärt sig på jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt. 

1997 grundades Grännäs Bed & Breakfast Ab på Grännäs Storgård. Sedan dess har också turismen, familjefester, företags tillställningar och konferenser börjat ingå i gårdens verksamheter.