Vi kan på förhandsbeställning, för grupper, ordna guidade utflykter till mindre holmar i skärgårdens nationalpark eller på Nagu fastland.
Nagu -turer kan göras antingen med minibuss, cykel eller till fots( se Nagu Vandringsleder).

Till skärgården nationalpark åker vi normalt med motorbåtarar på max 12 passagerare/ båt, men vid behov anlitar vi större eller flere båtar.

Vi kan också på förhandsbeställning arrangera kajak paddling med eller utan guidning.

Cyklel utfärder och vackra rutter får du mera info om i vår reception.
 
Mera information om priser etc hittar du under paket fliken. Beroende på hurudan grupp ni är, så kan vi förelså ett lämpligt utfärds paket som passar alla i gruppen.

Kayaker för minst 2 pers med t.ex. strand guidning går att ordna som förhands beställning. Det finns också Tandem kayaker att tillgå.

Under sommarsäsongen kan vi också, för enskilda gäster, förmedla skärgårdsparks utflykter med fasta avgångsdatum. Datumen kan man fråga på tel: 0400-611348 och de finns på vår hemsida senast i Juni. Se också om Skärgårdens utfärdsvecka i juni 2013 under Aktuellt fliken.
vene