1760 byggdes karaktärshuset på Grännäs som änkesäte åt Anna Pryts från Korpo gård.

1771
köpte Mikael Hindriksson, hemma från Mattnäs Skinnars, gården tilsammans med sin far. Mikael antog senare också namnet Granqvist. Grännäs gård, numera Grännäs Storgård, har ända sedan dess hållits i Granqvistarnas ägo och övergått från far till son i direkt nedstigande led.

Grännäs Gård hette ända tills Ryssland tog över Finland, år 1809,  Grännäs Rustholl. Svenska kronan krävde då att man, på Grännäs Gård skulle ha en man till fots och en man på häst i beredskap.

I mitten av 1800-talet grundade Granqvistarna Grännäs Varf, för byggandet av segelfartyg, som skulle idka sjöfrakt under seglationstiden. Det byggdes sedan en Brigg och 2 Skonertar på Grännäs Varf.

1886 blev den nya större gråstensladugården på Grännäs färdig. Ladugården renoverades till högklassigt hotel år 2008.

1948 flyttades gårdens gamla sädesmagasin och inrättades till inspektorsbostaden Ribacka. Ribacka renoverades till Bed&Breakfast 1997, då Grännäs Bed&Breakfast AB började sin inkvarterings verksamhet på Grännäs Storgård.

bild 1bild2

Bakgrund

Grännäs var ett Rusthåll från slutet av 1700-talet och livnärde sig på seglation på 1800-talet. Grännäs Varf grundades för byggandet av Grännäs segelfartyg.

Annars har gården livnärt sig på jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt. 

1997 grundades Grännäs Bed & Breakfast Ab på Grännäs Storgård. Sedan dess har också turismen, familjefester, företags tillställningar och konferenser börjat ingå i gårdens verksamheter.

bild_2 bild_3 hoppet klocka kompass sabel